Vad som hänt i Ålakademin under hösten 2010 till våren 2011.


Vi har fått ett bidrag ur Region Skånes Miljövårdsfond på 77.000:- för vår verksamhet, och påbörjat ett samarbete med Region Skåne.
I slutet av september invigde våra styrelseledamöter Maria Blombärg och Ola Johnson ett nytt Pågatåg vilket döptes till “Ålakungen”.

Den 2/2 2011 höll vi föredrag i Riksdagen om “Ålens fortlevnad.
Den 17/2 2011 tar Civilutskottet ett beslut till utfrågning av Regeringen den 3/3.
Den 9/3 2011 tar en enhällig Riksdag beslut att Regeringen skyndsamt skall återkomma med besked vad som gjorts för våra vandringsfiskar, nu gäller det inte bara lax utan även ål och andra vandringsfiskar.

Den 9/2 2011 var vi åter i Kristianstads kommuns arbetsutskott för att informera om ålens fortlevnad.
Den 14/4 2011 informerar vi politiker och tjänstemän på Region Skåne om ålens akuta situation samt vårt förslag FISH&SAVE för ålens fortlevnad.
Den 5/5 2011 informerar vi EUROPARC Nordic-Baltic Section om ålens akuta situation samt vårt förslag FISH&SAVE för ålens fortlevnad.
Den 9/5 2011 påbörjar vi planeringen av ålseminariet ÅL2011 tillsammans med Region Skåne.
Den 10/5 2011 informerar vi statssekreterare Magnus Kindbom om om ålens akuta situation samt vårt förslag FISH&SAVE för ålens fortlevnad.

Vi har gjort flyer tillsammans med Region Skåne, första släppet till ålabodsvandringen 2011.

med vänlig hälsning / Claes BergkvistINFORMATION FRÅN ÅLAKADEMIN

Läs de senaste inläggen till höger.

Årets Ålakung 2022.

Ålakademin utser årligen en person som gjort betydelsefulla insatser förålens fortlevnad, att krönas till ålakung/åladrottning.

Ålakademins motivering att utse Patrik Svensson till Ålakung 2022:

”Precis som...

Ålabodsvandring 27 juni.

Kröningen av Ålakung/åladrottning 2022 kommer att ske i samband med Ålabodsvandringen 27/6. Start vid Rinkaby skjutfält och avslutning vid Revhaksboden.

Författaren Patrik Svensson berättar om sin bok Ålevangeliet. Ett arrangemang tillsammans med Ålakademin.

Plats: Aoseum onsdagen den 29/6 kl. 19.00 • Adress: Vallgatan 16, ÅhusBindande anmälan till: info@alakademin.org • Begränsat antal platser, pris 150:-, fika ingårVarmt Välkomna!