Samarbetspartners

I samband med Ålakademins seminarier och andra projekt har vi under ett flertal år samverkat med följande organisationer, företag och myndigheter med seminarier och projekt. Några av våra samarbetspartners har också bidragit med projektmedel. 


Absolut Company
Biosfärområdet, Kristianstads Vattenrike
Havs- och Vattenmyndigheten, HaV
Helgeåns Vattenråd
Hushållningssällskapet
Högskolan Kristianstad, HKR
EU Leader Skåne
Kristianstads kommun
Kristianstadortens Lagerhusförening, KLF
Länsförsäkringar, Göinge Kristianstad
Länsstyrelsen Skåne
Malmbergruppen
Platsorganisation Åhus
Region Skåne, Miljövårdsfonden
Sparbanken 1826
Sparbanksstiftelsen Skåne
Sydkustens Fiskeområde
Vattenrådet Blekinge
Åhus Församling

Ålakademin är mycket tacksam för allas medverkan för
ålens fortlevnad och
för ett rent vatten i Helge å och Hanöbukten.