Nu har det hänt: Ålen är nu spårad ända till Sargasso!

Ålen vandrar som vi vet från olika platser i hela Europa och som vi länge har trott till Sargasso.
Håkan Westerberg, tidigare forskare på SLU och Ålakung 2014, har tillsammans med en kollega sedan en tid satt ut ålar försedda med sändare, vid Azorerna, och dessa ålar har man kunnat spåra ända till Sargasso!
De valde Azorerna för utsättningen av ålen p.g.a. avståndet är kortare till Sargasso och sändarna därför skulle kunna fungera hela sträckan till Sargasso.
Håkan har utlovat en rapport över denna historiska händelse. Till dess kommer vi att lägga ut denna nyhet på vår hemsida.

Håkan Westerberg blev krönt till Ålakung 2014, med motiveringen:
”Håkan Westerberg har nått långt med att skingra mystiken kring ålens vandring från våra vatten till Sargasso. Håkan har på ett vetenskapligt sätt visat på vandringsvägarna för ålen vilket har gett värdefull kunskap för ålens fortlevnad. Några av hans senaste projekt har varit att placera satellitsändare på ålen för att kunna följa dess vandring på väg mot Sargasso. Han har också visat på att utsatt ål vandrar på samma sätt som annan ål. Håkan har i 40 år varit forskare på Fiskeriverket och SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och deltagit i många studier och projekt kring kunskap om ålen. Nu pensionerad men fortfarande passionerad kring ålens levnadsvillkor”.

Då varade radiosändarna bara en bit ut i Atlanten men inte hela vägen till Sargasso.