Generationskifte


Posted on October 28th, by mats in Uncategorized. No Comments

Orimligt att ett ålfisketillstånd inte får överlåtas

 

Våra riksdagspolitiker har varit flitiga att skriva motioner, 3245 motioner har lämnats till Riksdagen under den allmänna motionstiden. Ett knappt 30-tal berör yrkesfisket.
Två moderata riksdagspolitiker Betty Malmberg och Annika Engblom har skrivit motioner om regelverket som omger det svenska ålfisket.

Betty Malmberg tar upp situationen för de svenska ålfiskarna som hon menar är missgynnade av ändringarna i regelverket. Här tar motionären särskilt upp skillnaden mellan det danska och det svenska regelverket.
Danska ålfiskare får fånga ålar som är 38 cm medan våra fiskare här i Sverige har 70 cm som gräns. Detta trots att de båda länderna har gemensamt både in och utlopp till Östersjön. Motionären tar även upp problemet vid generationsskiften.
Sverige har ett ansvar att tillvarata sina yrkesfiskares och skärgårdsbors intresse och lika villkor som fiskarna har i angränsande länder borde därför vara en självklarhet, anser Betty Malmberg, som vill att reglerna ses över så att åtminstone samma regler gäller för svenska fiskare som i övriga EU.

Annika Engblom pekar i sin motion på orimligheten att ett ålfisketillstånd inte får överlåtas. I många fall rör det sig om familjeföretag där fadern står för tillståndet och ett barn är verksamt i företaget.
När fadern inte längre kan bedriva fiske upphör barnens försörjningsmöjligheter. Detta är inte rimligt. Vidare menar motionären att stora ekonomiska och kulturella värden finns i de existerande ålfisketillstånden.
En möjlighet till generationsskiften i dessa företag kan inte vara orimligt i Sverige 2012. Ålfisketillstånd måste tillföljd härav vara möjliga att överlåta understryker Engblom.

Per-Ingvar Johnsson och Åsa Thorstensson båda riksdagspolitiker (C). har en gemensam motion om förutsättningarna för det kustnära fisket.
Det kustnära yrkesfisket har ofta en avgörande betydelse för att orter längs Sveriges kust ska kunna leva vidare på turism och sommargäster med rökerier, restauranger och handel.
De båda motionärerna påtalar i sin motion ökade kontroller av fångster och för få fiskedagar för att hinna utnyttja sina kvoter och andra pålagor som de svenska yrkesfiskarna numera lyder under.

De skriver vidare:
“Utövare av kustnära fiske i Sverige är en hårt utsatt yrkeskår. Det som tidigare uppfattats som ett relativt självständigt arbete har, genom EU-direktiv och Havs- och Vattenmyndighetens förordningar och kontroll, blivit en hårt reglerad verksamhet med för många dålig lönsamhet”.
Ibland de 30 tal olika motioner som behandlar yrkesfisket finns givetvis många olika önskemål om förändringar och förbättringar för de personer som har sin utkomst av näringen.
Saxemara den 22 okt. 2012
Monia Svensson
v.ordf. i Ålakademin

 





Comments are closed.



INFORMATION FRÅN ÅLAKADEMIN

Läs de senaste inläggen till höger.

Årets Ålakung 2022.

Ålakademin utser årligen en person som gjort betydelsefulla insatser förålens fortlevnad, att krönas till ålakung/åladrottning.

Ålakademins motivering att utse Patrik Svensson till Ålakung 2022:

”Precis som...

Ålabodsvandring 27 juni.

Kröningen av Ålakung/åladrottning 2022 kommer att ske i samband med Ålabodsvandringen 27/6. Start vid Rinkaby skjutfält och avslutning vid Revhaksboden.

Författaren Patrik Svensson berättar om sin bok Ålevangeliet. Ett arrangemang tillsammans med Ålakademin.

Plats: Aoseum onsdagen den 29/6 kl. 19.00 • Adress: Vallgatan 16, ÅhusBindande anmälan till: info@alakademin.org • Begränsat antal platser, pris 150:-, fika ingårVarmt Välkomna!