Föreläsningarna från Krinova den 11 november

Här kan du ladda ner och se föreläsarnas presentationer i pdf-format.
Klicka på länken och ladda ner!

Helgeåns vattenkvalitet. Helgeåkommittèn.
Malin Åberg, VA-strateg, Kristianstads Kommun
Varför når vi inte god ekologisk status?
Åtgärder i vardagen med fokus på havsvattnet.
Länsstyrelsen Skåne, Charlotte Carlsson, Marin samordnare
Helgeån och vattnets betydelse för entreprenörer inom turism & boende.
Eva Berglund, Turismstrateg, Kristianstads kommun
Vad gör Kristianstad Vattenrike för att förbättra vattenkvaliteten i Helgeån?
Jonas Dahl, Limnolog på Biosfärenheten, Kristianstad Vattenrike
Musslor som ambassadörer för rent vatten.
Marie Eriksson, Vattenhandläggare, Länsstyrelsen Skåne
Vatten och innovationer – att vända problem till affärsmöjlighet.
Torben Olsson, Ledare för innovationsarenan, Krinova Science Park
LRF:s syn på åtgärdsprogrammen.
Göran Kihlstrand, Verksamhetsutvecklare, LRF Skåne
Finansieringsmöjligheter till olika projekt.
Kerstin Hallenborg, Verksamhetsledare för Skånes Ess
Åtgärder mot bräddningar i reningsverken.
Svedala kommun, Segeåns Vattenråd
Christel Strömsholm, Projektledare. Alexandra Skopal, Projektsekreterare
Vi ska rädda världen. Vi börjar i vår del av Skåne!
Anna Borg, Kommunikationschef, Länsförsäkringar


INFORMATION FRÅN ÅLAKADEMIN

Läs de senaste inläggen till höger.

Ålafestivalen 2021 är inställd.

Pga pandemin är årets Ålafestival samt kröningen av årets Ålakung/Åladrottning inställt 2021. Vi ber att få återkomma.

Glad Midsommar!

Årets Ålakung heter Håkan Wickström

Kröning av Ålakung för 2019 Läs artikel i Kristianstadsbladet.

Ålakademin utser årligen en person till Ålakung eller Åladrottning som gjort betydande insatser för ålens fortlevnad.

Kröningen...

Ålabodsvandring 24 juni 2019

Ålabodsvandringen 24/6 2019.

Ny sträcka! Med start vid Kiviks Museum, och vandring söderut. Museet öppnar 17.00. Vandringen startar exakt kl 18.00. Medtag fika. Avslutas senast 21.00 vid Naturum (Stens huvud) Buss...