Föreläsningarna från Krinova den 11 november

Här kan du ladda ner och se föreläsarnas presentationer i pdf-format.
Klicka på länken och ladda ner!

Helgeåns vattenkvalitet. Helgeåkommittèn.
Malin Åberg, VA-strateg, Kristianstads Kommun
Varför når vi inte god ekologisk status?
Åtgärder i vardagen med fokus på havsvattnet.
Länsstyrelsen Skåne, Charlotte Carlsson, Marin samordnare
Helgeån och vattnets betydelse för entreprenörer inom turism & boende.
Eva Berglund, Turismstrateg, Kristianstads kommun
Vad gör Kristianstad Vattenrike för att förbättra vattenkvaliteten i Helgeån?
Jonas Dahl, Limnolog på Biosfärenheten, Kristianstad Vattenrike
Musslor som ambassadörer för rent vatten.
Marie Eriksson, Vattenhandläggare, Länsstyrelsen Skåne
Vatten och innovationer – att vända problem till affärsmöjlighet.
Torben Olsson, Ledare för innovationsarenan, Krinova Science Park
LRF:s syn på åtgärdsprogrammen.
Göran Kihlstrand, Verksamhetsutvecklare, LRF Skåne
Finansieringsmöjligheter till olika projekt.
Kerstin Hallenborg, Verksamhetsledare för Skånes Ess
Åtgärder mot bräddningar i reningsverken.
Svedala kommun, Segeåns Vattenråd
Christel Strömsholm, Projektledare. Alexandra Skopal, Projektsekreterare
Vi ska rädda världen. Vi börjar i vår del av Skåne!
Anna Borg, Kommunikationschef, Länsförsäkringar


INFORMATION FRÅN ÅLAKADEMIN

Läs de senaste inläggen till höger.

Årets Ålakung 2022.

Ålakademin utser årligen en person som gjort betydelsefulla insatser förålens fortlevnad, att krönas till ålakung/åladrottning.

Ålakademins motivering att utse Patrik Svensson till Ålakung 2022:

”Precis som...

Ålabodsvandring 27 juni.

Kröningen av Ålakung/åladrottning 2022 kommer att ske i samband med Ålabodsvandringen 27/6. Start vid Rinkaby skjutfält och avslutning vid Revhaksboden.

Författaren Patrik Svensson berättar om sin bok Ålevangeliet. Ett arrangemang tillsammans med Ålakademin.

Plats: Aoseum onsdagen den 29/6 kl. 19.00 • Adress: Vallgatan 16, ÅhusBindande anmälan till: info@alakademin.org • Begränsat antal platser, pris 150:-, fika ingårVarmt Välkomna!