Föreläsningarna från Krinova 7 april 2016

Här kan du ladda ner föreläsarnas presentationsmaterial som pdf-filer.
Föreläsningar i kursiv stil kommer att läggas upp inom kort. 

 

Östersjötorskens nuvarande status och utveckling.
Ass. Prof. i Marinekologi, Docent Henrik Svedäng, Havsmiljöinstitutet/
Sveriges Lantbruksuniversitet.

Miljötillståndet i Hanöbukten. Myndighetschef Öjvind Hatt,
Bromölla kommun, Ordf. vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten.

Fiskets utveckling i Hanöbukten. Fiskeridirektör Johan Wagnström, Länsstyrelsen Skåne.

Marint avfall. Koordinator Ann-Marie Camper, Marint Centrum, Simrishamn.

Erfarenheter från fisket i Hallands kustområden på 1980- och 90-talet. F.d. Länsfiskekonsulent Brodde Almér.

Hur långt kan Östersjöländerna komma med åtgärdsprogrammen?
Anders Alm, Regeringskansliet.

Att vända motgångar till möjligheter. En affärsplan för Östersjön.
Ottilia Toreson, WWF.

ICES förverkligar ekosystemansatsen i marina miljöer.
Yvonne Walther,v Ordförande i ICES forskningskommittè,
The International Council for the Exploration of the Sea, ICES.

Nästa steg för åtgärder i Hanöbukten. Enhetschef, Kunskapsavd.
Mats Svensson. Havs- och vattenmyndigheten.

Maten och havet – Lantbruksåtgärder för friskare hav.
Projektledare Östersjön, Peter Wallenberg, expert vatten och kretslopp.
Lantbrukarnas Riksförbund.

Nya fosforåtgärder: Kalkfilterbäddar och fosfordammar.
Dr. Sam Ekstrand, WEREC.

Sårskador på fisk i Hanöbukten 2015.
Bitr. statsveterinär Marlene Areskog, Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

Förstudie om effektivare samverkan för kartering av problemen i Hanöbukten. Forskningsassistent Jennie Larsson, World Maritime University (WMU), Malmö

Gårdsfisk, – Integrerat Lant– och Vattenbruk.
Johan Ljungkvist/Mikael Olenmark, Gårdsfisk/Scandinavian Aquasystems.

Utmaningarna i morgondagens vattenrening–Läkemedelsrester.
Dr. Jörgen Magnér, IVL, Svenska Miljöinstitutet

Mätning av läkemedelsrester i Hanöbukten m m. Professor Erland Björklund/
Forskningsingeniör Ola Svahn, Högskolan Kristianstad

Länsstyrelsens tillsynsprojekt i avrinningsområden till Hanöbukten.
Miljötillsynschef Gerd Lundquist Länsstyrelsen Skåne.INFORMATION FRÅN ÅLAKADEMIN

Läs de senaste inläggen till höger.

Ålafestivalen 2021 är inställd.

Pga pandemin är årets Ålafestival samt kröningen av årets Ålakung/Åladrottning inställt 2021. Vi ber att få återkomma.

Glad Midsommar!

Årets Ålakung heter Håkan Wickström

Kröning av Ålakung för 2019 Läs artikel i Kristianstadsbladet.

Ålakademin utser årligen en person till Ålakung eller Åladrottning som gjort betydande insatser för ålens fortlevnad.

Kröningen...

Ålabodsvandring 24 juni 2019

Ålabodsvandringen 24/6 2019.

Ny sträcka! Med start vid Kiviks Museum, och vandring söderut. Museet öppnar 17.00. Vandringen startar exakt kl 18.00. Medtag fika. Avslutas senast 21.00 vid Naturum (Stens huvud) Buss...