Föreläsningarna från Krinova 7 april 2016

Här kan du ladda ner föreläsarnas presentationsmaterial som pdf-filer.
Föreläsningar i kursiv stil kommer att läggas upp inom kort. 

 

Östersjötorskens nuvarande status och utveckling.
Ass. Prof. i Marinekologi, Docent Henrik Svedäng, Havsmiljöinstitutet/
Sveriges Lantbruksuniversitet.

Miljötillståndet i Hanöbukten. Myndighetschef Öjvind Hatt,
Bromölla kommun, Ordf. vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten.

Fiskets utveckling i Hanöbukten. Fiskeridirektör Johan Wagnström, Länsstyrelsen Skåne.

Marint avfall. Koordinator Ann-Marie Camper, Marint Centrum, Simrishamn.

Erfarenheter från fisket i Hallands kustområden på 1980- och 90-talet. F.d. Länsfiskekonsulent Brodde Almér.

Hur långt kan Östersjöländerna komma med åtgärdsprogrammen?
Anders Alm, Regeringskansliet.

Att vända motgångar till möjligheter. En affärsplan för Östersjön.
Ottilia Toreson, WWF.

ICES förverkligar ekosystemansatsen i marina miljöer.
Yvonne Walther,v Ordförande i ICES forskningskommittè,
The International Council for the Exploration of the Sea, ICES.

Nästa steg för åtgärder i Hanöbukten. Enhetschef, Kunskapsavd.
Mats Svensson. Havs- och vattenmyndigheten.

Maten och havet – Lantbruksåtgärder för friskare hav.
Projektledare Östersjön, Peter Wallenberg, expert vatten och kretslopp.
Lantbrukarnas Riksförbund.

Nya fosforåtgärder: Kalkfilterbäddar och fosfordammar.
Dr. Sam Ekstrand, WEREC.

Sårskador på fisk i Hanöbukten 2015.
Bitr. statsveterinär Marlene Areskog, Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

Förstudie om effektivare samverkan för kartering av problemen i Hanöbukten. Forskningsassistent Jennie Larsson, World Maritime University (WMU), Malmö

Gårdsfisk, – Integrerat Lant– och Vattenbruk.
Johan Ljungkvist/Mikael Olenmark, Gårdsfisk/Scandinavian Aquasystems.

Utmaningarna i morgondagens vattenrening–Läkemedelsrester.
Dr. Jörgen Magnér, IVL, Svenska Miljöinstitutet

Mätning av läkemedelsrester i Hanöbukten m m. Professor Erland Björklund/
Forskningsingeniör Ola Svahn, Högskolan Kristianstad

Länsstyrelsens tillsynsprojekt i avrinningsområden till Hanöbukten.
Miljötillsynschef Gerd Lundquist Länsstyrelsen Skåne.INFORMATION FRÅN ÅLAKADEMIN

Läs de senaste inläggen till höger.

Årets Ålakung 2022.

Ålakademin utser årligen en person som gjort betydelsefulla insatser förålens fortlevnad, att krönas till ålakung/åladrottning.

Ålakademins motivering att utse Patrik Svensson till Ålakung 2022:

”Precis som...

Ålabodsvandring 27 juni.

Kröningen av Ålakung/åladrottning 2022 kommer att ske i samband med Ålabodsvandringen 27/6. Start vid Rinkaby skjutfält och avslutning vid Revhaksboden.

Författaren Patrik Svensson berättar om sin bok Ålevangeliet. Ett arrangemang tillsammans med Ålakademin.

Plats: Aoseum onsdagen den 29/6 kl. 19.00 • Adress: Vallgatan 16, ÅhusBindande anmälan till: info@alakademin.org • Begränsat antal platser, pris 150:-, fika ingårVarmt Välkomna!