Föreläsningarna från Älmhult den 21 september

Här kan du ladda ner föreläsarnas presentationsmaterial som pdf-filer.

Helgeåns vattenkvalitet. Helgeåkommittèn. Malin Åberg, VA-strateg, Kristianstads kommun.

Hanöbuktens ekologiska status. Charlotte Carlsson, marin samordnare Länsstyrelsen Skåne

Det livsviktiga vattnet. Lina Rosenstråhle, hållbarhetschef,Östra Göinge kommun

Helge å Model Forest, ett samarbetsnätverk för skog, vatten och brukande. Skogsstyrelsen, Jan Lannér, koordinator

Vad gör vattenriket för att förbättra vattenkvaliteten i Helgeån?  Håkan Östberg, vik. Limnolog på Biosfärenheten, Kristianstads Vattenrike.

Römningen- kulturminne och restaureringsprojekt Björn Sjöstrand, ordf. Hembygdsföreningen Göteryd. Dag Johansson, Hembygdsföreningen/Markägare.

Bidragsmöjligheter till vattenvård och fiskvandringsvägar. Länsstyrelsen Kronobergs län. Theodor Samuelsson, miljöhandläggare

Åtgärder mot bräddningar i reningsverken. Christel Strömsholm, Svedala kommun/SegeånsVattenråd

Erfarenheter från 25 år av hantering av vattenförvaltning för kustnära risker. Atlantic Coastal Action Program, ACAP, Halifax Canada. Professor Lawrence Hildebrand, Professor, Head Ocean Sustainibility, Governance & Management, Canada. Former manager for the Canadian federal Department of Environment and Building up ACAP.

 INFORMATION FRÅN ÅLAKADEMIN

Läs de senaste inläggen till höger.

Ålafestivalen 2021 är inställd.

Pga pandemin är årets Ålafestival samt kröningen av årets Ålakung/Åladrottning inställt 2021. Vi ber att få återkomma.

Glad Midsommar!

Årets Ålakung heter Håkan Wickström

Kröning av Ålakung för 2019 Läs artikel i Kristianstadsbladet.

Ålakademin utser årligen en person till Ålakung eller Åladrottning som gjort betydande insatser för ålens fortlevnad.

Kröningen...

Ålabodsvandring 24 juni 2019

Ålabodsvandringen 24/6 2019.

Ny sträcka! Med start vid Kiviks Museum, och vandring söderut. Museet öppnar 17.00. Vandringen startar exakt kl 18.00. Medtag fika. Avslutas senast 21.00 vid Naturum (Stens huvud) Buss...