Föreläsningarna från Älmhult den 21 september

Här kan du ladda ner föreläsarnas presentationsmaterial som pdf-filer.

Helgeåns vattenkvalitet. Helgeåkommittèn. Malin Åberg, VA-strateg, Kristianstads kommun.

Hanöbuktens ekologiska status. Charlotte Carlsson, marin samordnare Länsstyrelsen Skåne

Det livsviktiga vattnet. Lina Rosenstråhle, hållbarhetschef,Östra Göinge kommun

Helge å Model Forest, ett samarbetsnätverk för skog, vatten och brukande. Skogsstyrelsen, Jan Lannér, koordinator

Vad gör vattenriket för att förbättra vattenkvaliteten i Helgeån?  Håkan Östberg, vik. Limnolog på Biosfärenheten, Kristianstads Vattenrike.

Römningen- kulturminne och restaureringsprojekt Björn Sjöstrand, ordf. Hembygdsföreningen Göteryd. Dag Johansson, Hembygdsföreningen/Markägare.

Bidragsmöjligheter till vattenvård och fiskvandringsvägar. Länsstyrelsen Kronobergs län. Theodor Samuelsson, miljöhandläggare

Åtgärder mot bräddningar i reningsverken. Christel Strömsholm, Svedala kommun/SegeånsVattenråd

Erfarenheter från 25 år av hantering av vattenförvaltning för kustnära risker. Atlantic Coastal Action Program, ACAP, Halifax Canada. Professor Lawrence Hildebrand, Professor, Head Ocean Sustainibility, Governance & Management, Canada. Former manager for the Canadian federal Department of Environment and Building up ACAP.

 INFORMATION FRÅN ÅLAKADEMIN

Läs de senaste inläggen till höger.

Årets Ålakung 2022.

Ålakademin utser årligen en person som gjort betydelsefulla insatser förålens fortlevnad, att krönas till ålakung/åladrottning.

Ålakademins motivering att utse Patrik Svensson till Ålakung 2022:

”Precis som...

Ålabodsvandring 27 juni.

Kröningen av Ålakung/åladrottning 2022 kommer att ske i samband med Ålabodsvandringen 27/6. Start vid Rinkaby skjutfält och avslutning vid Revhaksboden.

Författaren Patrik Svensson berättar om sin bok Ålevangeliet. Ett arrangemang tillsammans med Ålakademin.

Plats: Aoseum onsdagen den 29/6 kl. 19.00 • Adress: Vallgatan 16, ÅhusBindande anmälan till: info@alakademin.org • Begränsat antal platser, pris 150:-, fika ingårVarmt Välkomna!