Debattartikel rent vatten


Posted on May 10th, by mats in Nyheter. No Comments

Monia, akademiens outröttlige vice ordförande och blekingetjej har skrivit ännu en bra artikel till pressen.

Se…..nu är vi rätt på det igen!

Ålakademin, är en ideell förening som arbetar med ålens fortlevnad och ett rent vatten. Att vi nu på senare tid har lagt till ”ett rent vatten” beror helt på att vi också inser hur beroende vi är av att havet som vi omger oss med är friskt och tjänligt.

Turismen, fisket, värdet av fastighetsbeståndet längs våra kuststräckor, allt är beroende av att havet är friskt. Vem vill köpa en fastighet vid kusten om vattenkvaliten är så dålig att du inte vill låta dina barn bada där eller att du måste duscha efter att du tagit ett dopp.

Föreningen sätter nu, förutom att vi arbetar med ålens fortlevnad, fokus på att med de medel och kontakter vi har skaffat oss genom åren försöka hjälpa till att utröna orsaken till den allt sämre vattenkvaliten, främst i Hanöbukten.

Kunskap är viktig och vi planerar därför samla den expertis som finns tillgänglig till ett seminarium om vattenkvaliten och miljöproblemen i Hanöbukten.

Rubriken ” Se… nu var vi rätt på det igen” kan kanske förefalla lite märklig, men jag har en förklaring.

I dagens nummer av tidningen Yrkesfiskaren finns ett reportage som handlar om ålens pH-känslighet. Forsningsresultat visar att det kritiska gränsvärdet för vuxna ålar ligger vid ett pH-värde på 6,0 och att nyutsatta ålyngel är så känsliga att de dör inom tre veckor vid ett pH-värde under 4,7.

Ska Sverige kunna följa EU:s åldirektiv krävs att våra vatten klarar det kritiska gränsvärdet. För att upprätthålla ett gott pH- värde i våra åar och vattendrag fodras regelbunden kalkning.

Denna forskning och det resultat som här redovisas innebär att det förutom de stora hot som kraftverksturbiner, säl och skarv utgör, även har stor betydelse att vi har en god vattenkvalitet, rätt pH-värde i våra åar och vattendrag, för att känsliga arter, såsom ålen, skall ha en framtid.

Vårt arbete och vårt fokus på ”rent vatten” rimmar bra med de forskningsresultat som man hänvisar till i tidningsreportaget. Därför vill jag mena att vi i Ålakademin ”är rätt på det igen” Det är rent vatten som gäller och det är vår inställning att vi ska jobba stenhårt, för att tillsammans med andra, enskilda personer, företag, organisationer, myndigheter och inte minst EU hitta orsaken till den dåliga vattenkvaliten främst i Hanöbukten men givetvis också hitta varaktiga botemedel.

Saxemara den 14 april 2013

Monia Svensson

v. ordf. i Ålakademin

Comments are closed.INFORMATION FRÅN ÅLAKADEMIN

Läs de senaste inläggen till höger.

Årets Ålakung 2022.

Ålakademin utser årligen en person som gjort betydelsefulla insatser förålens fortlevnad, att krönas till ålakung/åladrottning.

Ålakademins motivering att utse Patrik Svensson till Ålakung 2022:

”Precis som...

Ålabodsvandring 27 juni.

Kröningen av Ålakung/åladrottning 2022 kommer att ske i samband med Ålabodsvandringen 27/6. Start vid Rinkaby skjutfält och avslutning vid Revhaksboden.

Författaren Patrik Svensson berättar om sin bok Ålevangeliet. Ett arrangemang tillsammans med Ålakademin.

Plats: Aoseum onsdagen den 29/6 kl. 19.00 • Adress: Vallgatan 16, ÅhusBindande anmälan till: info@alakademin.org • Begränsat antal platser, pris 150:-, fika ingårVarmt Välkomna!