Category: Uncategorized


Ålabodsvandring 2021 inställd.

Posted by miche in Nyheter, Uncategorized. No Comments

16th June

Ålabodsvandringarna 2020 samt 2021 blev inställda pga pandemin.

Ålabodsvandringen 24/6 2019.

Ny sträcka!
Med start vid Kiviks Museum, och vandring söderut.
Museet öppnar 17.00.
Vandringen startar exakt kl 18.00.
Medtag fika.
Avslutas senast 21.00 vid Naturum (Stens huvud)
Buss för återtransport till Kiviks Museum finns, kostnad 30:-.


Hearing om Hanöbukten.

Posted by mats in Nyheter, Uncategorized. No Comments

22nd March

Fredagen den 22 mars kl. 12.30 på Åhusstrand i Åhus
I Ålakademiens nya stadgar har lagts till att vårt syfte är att värna om ålen och RENT VATTEN. Därför arrangeras idag tillsammans med Hav & Vatten
en öppen hearing om Hanöbuktens vatten. Alla intresserade välkomna och det är kostnadsfritt.

Läs mer:http://www.kristianstadsbladet.se/inrikes/article1844076/Hearing-om-miljon-i-Hanobukten.html

 


Hearing om Hanöbukten

Posted by mats in Uncategorized. No Comments

22nd March

Ålakademien har nu i sina stadgar också lagt till att vi värna om ålen och RENT VATTEN. Rent vatten är givetvis förutsättningen för ålens fortlevnad.

Fredag 22 mars kl. 12.30 är det en öppen hearing om Hanöbuktens vatten. Alla  hjärtligt välkomna.
läs mer: http://www.kristianstadsbladet.se/sok/?site=kb&publication=kb&q=mats+svensson


Generationskifte

Posted by mats in Uncategorized. No Comments

28th October

Orimligt att ett ålfisketillstånd inte får överlåtas

 

Våra riksdagspolitiker har varit flitiga att skriva motioner, 3245 motioner har lämnats till Riksdagen under den allmänna motionstiden. Ett knappt 30-tal berör yrkesfisket.
Två moderata riksdagspolitiker Betty Malmberg och Annika Engblom har skrivit motioner om regelverket som omger det svenska ålfisket.

Betty Malmberg tar upp situationen för de svenska ålfiskarna som hon menar är missgynnade av ändringarna i regelverket. Här tar motionären särskilt upp skillnaden mellan det danska och det svenska regelverket.
Danska ålfiskare får fånga ålar som är 38 cm medan våra fiskare här i Sverige har 70 cm som gräns. Detta trots att de båda länderna har gemensamt både in och utlopp till Östersjön. Motionären tar även upp problemet vid generationsskiften.
Sverige har ett ansvar att tillvarata sina yrkesfiskares och skärgårdsbors intresse och lika villkor som fiskarna har i angränsande länder borde därför vara … Read More »


Orimligt om generationsskifte

Posted by mats in Uncategorized. No Comments

26th October

Det är fullständigt orimligt att vi ålafiskare inte får överlämna våra drätten och fisketillstånd till nästa generation.
Läs artikeln i sydöstran..
http://www.bltsydostran.se/opinion/insandare_sydostran/orimligt-att-ett-alfisketillstand-inte-far-overlatas(3492359).gm


Dagens näringsliv prisade ålen

Posted by mats in Uncategorized. No Comments

8th October

Dagens näringslivs weekendbilaga, motsvarar DI weekend publicerade
förra helgen med ett femsidigt reportage Ålagilleskusten. Ärrade fiskare, ålagille och naturbilder visade världen vår bästa sida.


Min åsikt

Posted by mats in Uncategorized. No Comments

2nd October

YF-0919-09ny
Hitta Monias inlägg i Yrkesfiskaren


Finland satsar..

Posted by mats in Uncategorized. No Comments

27th September

Läs mer på Kristianstadbladet.
http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/article1693074/Alfonden-fortsatter-sitt-arbete-for-att-radda-kvar-arten-i-vara-vatten.html


Läs yrkesfiskarna..

Posted by mats in Uncategorized. No Comments

25th September

Ålakademiens vice ordf. Monia Svensson ,blekinges representant, och flitig debattör har återigen fått in en viktig insändare gällande ålen fortlevnad och utveckling.
Artikeln kan läsas i tidningen Yrkesfiskaren. Tyvärr inte i digitalt på deras hemsida. Opinion behövs av alla de slag för ålens fortlevnad

 


Vad som hänt i Ålakademin under hösten 2010 till våren 2011.

Posted by miche in Uncategorized. No Comments

29th May

Vi har fått ett bidrag ur Region Skånes Miljövårdsfond på 77.000:- för vår verksamhet, och påbörjat ett samarbete med Region Skåne.

I slutet av september invigde våra styrelseledamöter Maria Blombärg och Ola Johnson ett nytt Pågatåg vilket döptes till “Ålakungen”.

Den 2/2 2011 höll vi föredrag i Riksdagen om “Ålens fortlevnad.
Den 17/2 2011 tar Civilutskottet ett beslut till utfrågning av Regeringen den 3/3.
Den 9/3 2011 tar en enhällig Riksdag beslut att Regeringen skyndsamt skall återkomma med besked vad som gjorts för våra vandringsfiskar, nu gäller det inte bara lax utan även ål och andra vandringsfiskar.

Den 9/2 2011 var vi åter i Kristianstads kommuns arbetsutskott för att informera om ålens fortlevnad.

Den 14/4 2011 informerar vi politiker och tjänstemän på Region Skåne om ålens akuta situation samt vårt förslag FISH&SAVE för ålens fortlevnad.

Den 5/5 2011 informerar vi EUROPARC Nordic-Baltic Section om ålens akuta situation … Read More »INFORMATION FRÅN ÅLAKADEMIN

Läs de senaste inläggen till höger.

Årets Ålakung 2022.

Ålakademin utser årligen en person som gjort betydelsefulla insatser förålens fortlevnad, att krönas till ålakung/åladrottning.

Ålakademins motivering att utse Patrik Svensson till Ålakung 2022:

”Precis som...

Ålabodsvandring 27 juni.

Kröningen av Ålakung/åladrottning 2022 kommer att ske i samband med Ålabodsvandringen 27/6. Start vid Rinkaby skjutfält och avslutning vid Revhaksboden.

Författaren Patrik Svensson berättar om sin bok Ålevangeliet. Ett arrangemang tillsammans med Ålakademin.

Plats: Aoseum onsdagen den 29/6 kl. 19.00 • Adress: Vallgatan 16, ÅhusBindande anmälan till: info@alakademin.org • Begränsat antal platser, pris 150:-, fika ingårVarmt Välkomna!