Ålakademins vattengrupp.

 

Magnus Björkhem, sammankallande i Vattengruppen.

Vattengruppen inom Ålakademin bildades i början av år 2013. I Vattengruppen ingår

Leif Persson fd ABK
Krister Asplund fd  Absolut Company
Monika Yngvesson, fd utvecklingsdir. Region Skåne
Claes Bergkvist, egen företagare, Coxa Carry , fd ordf Ålakademin
Kristina Ståhl-Gustavsson, miljöjurist, driver miljöjuristbyran KSG AB
Henric Djerf, lektor Kristianstads Högskola
Johan Ljungkvist, marinbiolog, egen företagare Gårdsfisk
Jonas Dahl, limnolog, limn. dr. Kristianstad Vattenrike
Magnus Björkhem fd Mark o Miljödomstolen

Den bildades för att bredda Ålakademins verksamhet till att även innefatta vattenvårdsfrågor av olika slag. Ålen som vi värnar om simmar också i det 365 dagar om året. En av de första uppgifterna är att anordna ett seminarium om miljöförhållandena i Hanöbukten nu den 21 november 2013 i Åhus. Detta sammanfaller med redovisningen av regeringsuppdraget som lämnats till Mats Svensson, Havs och Vattenmyndigheten som utreder miljöförhållandena i Hanöbukten och kommer med förslag till åtgärder. Av delrapporten av regeringsuppdraget som redovisades i juni framkom att brist på föda för fisk i kustnära områden, ökad mängd organiskt material och järn i vattnet samt någon form av näringsbrist i näringskedjan, framför allt tiamin förekommer.

I samband med presentationen av regeringsuppdraget kommer andra forskare , myndigheter och fiskare att belysa sin syn på området. I en avslutande paneldebatt kommer resultaten från regeringsutredningen ytterligare att belysas och diskuteras.

Magnus Björkhem, sammankallande i Vattengruppen har ett förflutet från bl.a. länsstyrelsens miljövårdsenhet I Kristianstad, Mark- och miljödomstolen i Växjö, div miljökonsultföretag, utlandsuppdrag m m. Han har arbetat med miljöfrågor i princip sedan 1974 och pensionerades 2012. Skogsindustrins miljöproblem bl.a. i Hanöbukten har varit ett mycket aktuellt arbetsområde.

 

 
INFORMATION FRÅN ÅLAKADEMIN

Läs de senaste inläggen till höger.

Ålafestivalen 2021 är inställd.

Pga pandemin är årets Ålafestival samt kröningen av årets Ålakung/Åladrottning inställt 2021. Vi ber att få återkomma.

Glad Midsommar!

Årets Ålakung heter Håkan Wickström

Kröning av Ålakung för 2019 Läs artikel i Kristianstadsbladet.

Ålakademin utser årligen en person till Ålakung eller Åladrottning som gjort betydande insatser för ålens fortlevnad.

Kröningen...

Ålabodsvandring 24 juni 2019

Ålabodsvandringen 24/6 2019.

Ny sträcka! Med start vid Kiviks Museum, och vandring söderut. Museet öppnar 17.00. Vandringen startar exakt kl 18.00. Medtag fika. Avslutas senast 21.00 vid Naturum (Stens huvud) Buss...