ÅL 2010

Ålen är hotad och åtgärder krävs för att ålen och ålfisket skall kunna leva kvar.

Många har åsikter om ålens fortlevnad, men få sitter inne med faktiska kunskaper. Ålakademin tog beslut hösten 2009 att anordna ett ålseminarium. Vi önskade ett seminarium med experter från Fiskeriverket, kraftbolag, ålodlare, ålfiskare, Länsstyrelsen, ekologer, forskare, miljöorganisationer med flera.
Vi hade under en längre tid sett att det fanns mycket information som inte var tillräckligt välgrundad eller till och med felaktig. Samtidigt förstod vi att många av dem som är aktiva i ålfrågor inte träffas så ofta och att en del av dem aldrig träffat. Seminariet skulle också vara öppet för allmänheten. EU:s förvaltningsplan sträcker sig fram till år 2013, så det är viktigt att informera om den nu. Basen för Ålseminariet 2010 blev därför att:

Sprida fakta kring ålen från olika intressenter
Bygga nätverk genom att skapa en mötesplats för personer med aktivt engagemang för ålen, såväl föreläsare som åhörare. Det är trots allt människor som skall genomföra förändringarna.
Ålseminariet skall dessutom belysa EU:s förvaltningsplan för ålen och de frivilliga åtgärder som överenskommits mellan kraftbolagen och Fiskeriverket, samt också belysa ålens situation och framtid ur lokalt, nationellt och internationellt perspektiv.
Av den ål som fångas i Sverige går mellan 60 och 90 procent på export för konsumtion i andra länder. Ålakademin kommer att använda sig av Ålseminariet för att presentera sitt förslag till fångst av denna ål i Östersjön för transport till västkusten för fortsatt vandring till Saragasso, istället för att denna ål skall exporteras.

Åhus april 2010
Claes Bergkvist
Ordförande i Ålakademin

– FÖRELÄSARE –
ANDERS EKLÖV, Fiskevårdskonsult.
CLAES BERGKVIST, Ordförande Ålakademin.
CURT GELIN, Ålodlare och ansvarig ålkarantän, Scandinavian Silver Eel AB.
ERIK SPARREVIK, Fil Dr Ekologisk Zoologi, Vattenfall Power Consultant.
EVA BERGLUND, Turistchef, Kristianstads kommun.
FREDRIK LARSON, Koordinator ålfrågor, Fiskeriverket.
HANS-INGE OLOFSSON, Ålagillesarrangör.
HÅKAN WICKSTRÖM, Ålforskare, Fiskeriverket.
INGEMAR ALENÄS, Kommunekolog, Falkenbergs Kommun.
JESPER PETERSON, Handläggare, Svenska Naturskyddsföreningen.
JOHAN TIELMAN, Miljöchef EON Vattenkraft.
JOHAN WAGNSTRÖM, Fiskeriansvarig, Länsstyrelsen Skåne.
LENNART HENRIKSSON, Världsnaturfonden.
MARI-LOUISE WERNERSSON, Kommunstyrelsens ordf. Falkenbergs Kommun.
OLA JOHNSSON & S-E TENGHAGEN, Ålafiskare.
OLLE CALLES, Ålforskare, Karlstads universitet.
ROLAND NORLÈN. SFR och Ålfiskekommitén.
SVEN-ERIK MAGNUSSON, Chef Biosfärområdet Kristianstad.
VESA TSCHERNIJ. Sydkusten fieskområde.
WILLEM DEKKER. Ålforskare, Fiskeriverket.

– SLUTORD –
Under seminariet bildades en grupp för att rädda ålen och ålafisket.
I två dagar har ett 20-tal av landets främsta ålexperter gett sin syn på varför ålen hotas och hur den kan räddas. Restriktioner i fisket, utsättning av ålyngel och insatser för att underlätta för ålen att vandra förbi kraftverken är några förslag.
Infallsvinklarna är många och lösningarna olika, men när seminariet går mot sitt slut konstaterar Biosfärområdets Sven-Erik Magnusson att det är tydligt att mer förenar än skiljer.
I den andan samlades en grupp företrädare för fiskarna, länsstyrelsen, Ålakademin och Biosfärkontoret för att hitta en gemensam strategi för arbetet med att rädda ålen och fisket.
I gruppen ingår Hans-Inge Olofsson, ålfiskare, Johan Wagnström, fiskeriansvarig, Länsstyrelsen Skåne, Lars Pettersson, moderator, Claes Bergkvist, ordförande Ålakademin
och Mats Svensson, krögare och ålfiskare samt Sven-Erik Magnusson.INFORMATION FRÅN ÅLAKADEMIN

Läs de senaste inläggen till höger.

Årets Ålakung 2022.

Ålakademin utser årligen en person som gjort betydelsefulla insatser förålens fortlevnad, att krönas till ålakung/åladrottning.

Ålakademins motivering att utse Patrik Svensson till Ålakung 2022:

”Precis som...

Ålabodsvandring 27 juni.

Kröningen av Ålakung/åladrottning 2022 kommer att ske i samband med Ålabodsvandringen 27/6. Start vid Rinkaby skjutfält och avslutning vid Revhaksboden.

Författaren Patrik Svensson berättar om sin bok Ålevangeliet. Ett arrangemang tillsammans med Ålakademin.

Plats: Aoseum onsdagen den 29/6 kl. 19.00 • Adress: Vallgatan 16, ÅhusBindande anmälan till: info@alakademin.org • Begränsat antal platser, pris 150:-, fika ingårVarmt Välkomna!